Huisregels

Bij het binnenkomen op het fuifterrein en/of de aangrenzende parking gaat u automatisch akkoord met de volgende huisregels/algemene voorwaarden:

* HAVE FUN AND PARTY !

* Leeftijdscontrole: GELDIGE IDENTITEITSKAART OF PASPOORT IS EEN VEREISTE

-16: Geen alcoholische dranken
+16: Enkel bier en cava, geen cocktails.
+18: Alle alcoholische dranken toegestaan

* Bekers worden niet mee buiten het fuifterrein genomen.

*Vanaf het binnenkomen op het fuifterrein en parking tot het verlaten ervan staat u toe dat KLJ Oppuurs beeld en foto materiaal mag publiceren waar u in kan voorkomen.

*Zowel de organisatie van de Jolly Jumper Party als KLJ Oppuurs en zijn leden als de vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden of diens eigendom.

* De organisatie en de vrijwilligers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verwondingen, diefstal en schade door derden.

* Hou er als fuifganger rekening mee dat het evenement kan worden gefilmd. Bij foto’s,  film- en/of tv-opnamen bestaat de kans dat u in beeld wordt gebracht.

* In onze tenten geldt een ABSOLUUT ROOKVERBOD. Roken is toegestaan op het buitenterrein en de daarvoor voorziene rokerstent op het buitenterrein.

* Respecteer de eigendommen en de nachtrust van onze buren.

* Het is verboden om het fuifterrein te betreden met flessen, blikjes, alcohol, drugs, vuurwerk en voorwerpen die een gevaar voor de veiligheid kunnen vormen.

* Alle audiovisuele en andere opnames blijven eigendom van KLJ Oppuurs.

* BINNEN = BINNEN , per herhaalde inkom met bandje betaal je € 5.

* Aangekochte toegangstickets en consumptiejetons kunnen niet omgeruild worden. Deze verkoop is definitief.

* Inkom de dag zelf is mogelijk enkel tussen 20u00 en 3u00.

* De uitkomst van ticket wedstrijden kan worden bepaald op verschillende manieren zoals een willekeurige trekking of een bepaalde opdracht die moet worden uitgevoerd door de deelnemende partij. KLJ Oppuurs behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen of wedstrijden te annuleren.

* Gewonnen tickets hetzij via Facebook, hetzij via Fuifkalender.be , zijn op naam en  NIET overdraagbaar.

* Leden van KLJ Oppuurs zijn uitgesloten van deelname in de Facebook ticket wedstrijden.

WEDSTRIJDREGLEMENT  MOBIELE APP(Android, Windows Phone & Iphone)