wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT  JJP TICKETS

Artikel 1

Wedstrijden via de mobiele app & de Facebook pagina van de Jolly Jumper Party worden georganiseerd door KLJ Oppuurs, Valk 125, 2890 Sint-Amands. (hierna KLJ Oppuurs genoemd)

Artikel 2

KLJ Oppuurs organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een deelname via website, email, mobiele applicatie of de officiële facebookpagina.

Artikel 3

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van een wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer uit alle wedstrijden van dat bepaald jaar uitgegeven door KLJ Oppuurs

KLJ Oppuurs behoudt het recht de vorm te bepalen van een prijs en hoe deze wordt overhandigd.

Artikel 4

Leden van KLJ Oppuurs zijn automatisch uitgesloten van deelname aan wedstrijden via de Facebook pagina van de Jolly Jumper Party of via de mobiele app.

Artikel 5

KLJ Oppuurs behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen aan de wedstrijden  of wedstrijden te annuleren.

Artikel 6

KLJ Oppuurs verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.
KLJ Oppuurs kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.

Artikel 7

Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege KLJ Oppuurs.

Artikel 8

De winnaar(s) gaa(n)t ermee akkoord dat zijn/ haar naam vermeld wordt in/ op de communicatiekanalen van KLJ Oppuurs (bv. websites, emails, sociale media,….)

Artikel 9

Deelnameperiodes van wedstrijden kunnen ingekort of verlengd worden door KLJ Oppuurs door middel van bekendmaking via de mobile app of via de officiële Facebook-pagina van de Jolly Jumper Party.

Artikel 10

De lijst is niet limitatief en kan zonder voorafgaande waarschuwing worden aangepast.

 

 

Laatste bewerking: 14 juni 2016